MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

_________________

 

|   Referencje  |
Centrum Development and Investments S.A. Maratex Polpharma Celtic Property Developments S.A.
Wsparcie w procesie konsolidacji i sprawozdawczości finansowej Doradztwo dotyczące modyfikacji procesu raportowania Wdrożenie systemu Oracle Hyperion Financial Management Doradztwo w zakresie przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wsparcie w procesie konsolidacji i sprawozdawczości finansowej Grupy CDI. Udział w procesie przygotowania prospektu emisyjnego. >> Doradztwo dotyczące modyfikacji procesu raportowania pod kątem podniesienia jego efektywności. >> Wdrożenie systemu Oracle Hyperion Financial Management wspierającego proces raportowania zarządczego i konsolidacji finansowej w Grupie Polpharma. >> Doradztwo w zakresie przygotowania końcoworocznego i 9-miesięcznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Celtic  w zgodzie z MSR. >>

 

|   Realizacje   |
MDDP Business Consulting - realizacja dla polskiego dewelopera

Przgotowanie sprawozdawczości finansowej Grupy do wejścia na giełdę (MSSF)

Konsultanci MDDP Business Consulting przeanalizowali strukturę organizacyjną i powiązania kapitałowe w Grupie oraz dokonali przeglądu biznesowego poszczególnych spółek z Grupy. W wyniku prac zostały przygotowane skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy zgodne z MSSF i uwzględniające pierwsze zastosowanie MSSF. >>