MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Realizacja MDDP Business Consulting dla Klientów Modelowanie finansowe, opracowanie biznes planu, wycena
Wiodąca grupa wydawnicza, europejski producent cylindrów, polski fundusz Private Equity

________________
 

|   SYTUACJA   |
 • Dla tych przedsiębiorstw konsultanci MDDP Business Consulting zrealizowali projekty polegające na opracowaniu biznes planu wraz z modelem finansowym opisującym w ujęciu ilościowym analizowane zagadnienie. Biznes plan uzupełniała wycena przedsięwzięcia.

|   PODEJŚCIE   |
 • Konsultanci MDDP Business Consulting analizując indywidualnie każdy przypadek, dobrali metodę wyceny, odpowiadającą charakterowi wycenianych aktywów (np. licencja na wyłączną sprzedaż, rozbudowa zdolności produkcyjnych, zakup udziałów spółki).
 • Podczas realizacji projektu koncentrowali się na jego celu, mając na uwadze specyficzne uwarunkowania tj.:
 1. pozyskanie zewnętrznego finansowania,
 2. restrukturyzacja prowadzona wewnątrz grupy kapitałowej,
 3. proces decyzyjny na szczeblu kadry zarządzającej.
 • Prace MDDP obejmowały przygotowanie modelu finansowego wraz z wyceną. W ramach modelu wykonano także analizę wrażliwości na wybrane parametry oraz przeprowadzono kalkulację opłacalności projektu, w tym kosztu kapitału.
 • Oprócz modelu finansowego konsultanci MDDP sporządzili biznes plan omawiający w sposób kompleksowy tło projektu - czynniki rynkowe (zewnętrzne) oraz wewnętrzne.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Projekty zrealizowane przez konsultantów MDDP dotyczące modelowania finansowego i wyceny dostarczyły narzędzi kadrze zarządzającej do podejmowania decyzji w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorstwa.

________________