MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Budowa i optymalizacja systemów księgowych i controllingowych Budowa, optymalizacja systemów księgowych i controllingu
Wiodący operator telekomunikacyjny

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • Operator telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do mediów elektronicznych. Jest drugim w Polsce operatorem kablowym pod względem liczby abonentów i dostawcą usługi triple play.
  • W 2007 roku firma po raz pierwszy przeprowadziła proces opracowania budżetu firmy, który w ocenie kadry kierowniczej nie spełniał pokładanych w nim oczekiwań.
  • Zarząd firmy obserwując niższą od średniorynkowej wartość EBIT(%) wskazał jako jedne z priorytetowych zadań wdrożenie systemu kontroli zarządczej pozwalającego jeszcze na bieżący rok zaplanować i kontrolować koszty.

|   PODEJŚCIE   |
  • MDDP Business Consulting zaprojektowało proces i przygotowało harmonogram wdrożenia i rozwoju modelu zarządzania poprzez budżet poprzez określenie przejrzystej odpowiedzialności za przychody i koszty.
  • Zbudowaliśmy narzędzie do planowania budżetów cząstkowych, ich konsolidacji a następnie weryfikacji stopnia ich realizacji i analizę odchyleń.
  • Przeprowadziliśmy szereg szkoleń dla kadry menedżerskiej z zakresu metodyki budżetowania z wykorzystaniem stworzonych przez nas narzędzi oraz poprowadziliśmy warsztaty mające na celu analizę obserwowanych odchyleń.
  • Przeprowadziliśmy integrację systemu księgowości z procesem budżetowania m.in. poprzez ujednolicenie Zakładowego Planu Kont (ZPK) w spółkach w Grupie a następnie jego powiązanie z budżetem, wypracowanie procedur księgowych oraz przewodnika dla Działu Księgowości pozwalającego na właściwą alokację kosztów.

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Firma przygotowała plan budżetu na bieżący oraz kolejny rok w założonych terminach, który w ocenie Zarządu pozwolił na analizę zadaniową planowanych wydatków a w dalej na ustalenie priorytetów działań przy uwzględnieniu przyjętej strategii rozwoju Grupy.

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Analiza wykonania budżetu oraz odchyleń pozwoliła na zidentyfikowanie obszarów o dużym potencjale redukcji kosztów a następnie przypisanie menedżerów bezpośrednio odpowiedzialnych za przeprowadzenie ich optymalizacji.

________________