MDDP doradztwo Business Consulting
O nas /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

W naszej pracy kierujemy się zbiorem wartości, do których odwołujemy się w naszych wewnętrznych rozmowach tak często jak to tylko możliwe. Determinują one sposób w jaki podchodzimy do realizacji projektów. Stanowią również listę kryteriów, według których oceniamy naszą pracę, uzyskaną skuteczność oraz efektywność.

To co robimy, ma wartość dla Klienta – patrzymy na biznes naszych Klientów tak, jak na swój własny. Nie proponujemy pomysłów i rozwiązań, których nie wdrożylibyśmy będąc w sytuacji naszych klientów. Po wypracowaniu propozycji rozwiązania, poświęcamy tyle czasu, ile jest to niezbędne, aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości lub niejasności. Następnie uczestniczymy aktywnie we wdrożeniu zmian, aby mieć pewność, że postawiony problem został należycie rozwiązany.

Prace wykonujemy profesjonalnie – bez względu na rodzaj, stopień złożoności oraz poziom trudności zadania, którego się podejmujemy,  dążymy do osiągnięcia postawionych mu celów przy uwzględnieniu potrzeb i aspiracji naszych Klientów oraz towarzyszących im okoliczności. Jeżeli się mylimy co do diagnozy bądź trafności zaproponowanych rozwiązań, potrafimy się do tego przyznać. Pracujemy wtedy dalej nad rozwiązaniem, które będzie spełniać oczekiwania nasze oraz naszych Klientów. Pozyskując informacje, bezwarunkowo pozostaje ona wewnątrz zespołu dedykowanego do realizacji projektu i nie dzielimy się nią z nikim innym.

Jesteśmy kreatywni i pro aktywni – nie proponujemy gotowych i szablonowych rozwiązań, zawsze dopasowujemy się do specyfiki biznesu naszych Klientów. Mamy za sobą wieloletnie doświadczenie, wiele udanych projektów oraz wrodzoną pasję do ciągłego sprawdzania się i pokonywania trudności. To sprawia, że rozwiązywanie problemów naszych Klientów jest źródłem dużej satysfakcji i realizacji zawodowej.

Pracujemy zespołowo – wychodzimy z założenia, że rozwiązania i zmiany wypracowywane i wdrażane bez ścisłej i partnerskiej współpracy z naszymi Klientami nie mają dużych szans na powodzenie. Klienci stają się równoprawnymi członkami zespołu, z którymi w przyjaznej i szczerej atmosferze dzielimy się naszą wiedzą, doświadczeniem, przemyśleniami i pomysłami. Pozostajemy w częstym kontakcie z naszymi Klientami, zachęcamy do otwartej rozmowy i przedyskutowania przedstawianych rozwiązań. Sprzyja to budowaniu wzajemnego zaufania i poszukiwaniu optymalnych rozwiązań.

Nasi konsultanci nie są na sztywno podzieleni na zespoły. Wszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowisko, w razie potrzeby są włączani do projektu, aby aktywnie poszukiwać najlepszych rozwiązań. Przy analizie danego problemu pracują jednocześnie partnerzy, będący ekspertami w tej dziedzinie, konsultanci z kilkuletnim doświadczeniem, młodzi asystenci tuż po studiach oraz pracownicy naszych Klientów. Istotne jest osiągnięcie celu poprzez merytoryczną dyskusję i wzajemny szacunek, a nie zajmowane stanowisko w firmie.

Dotrzymujemy obietnic – jesteśmy bardzo wymagający wobec siebie i nie składamy deklaracji, o których z góry wiadomo, że nie jest realne ich dotrzymać. Jesteśmy pragmatykami, którzy stąpają mocno po ziemi. Rzeczywistość postrzegamy taką, jaka jest i nie staramy się jej na siłę upiększać. Zawsze koncentrujemy się na tym, co jest realne i najbardziej korzystne dla naszych Klientów w danej sytuacji.

Dbamy o swój indywidualny rozwój – jesteśmy przekonani, że najlepsze rozwiązania będziemy w stanie dostarczać tylko wtedy, gdy będziemy na bieżąco i sukcesywnie rozwijać naszą wiedzę oraz umiejętności. Z tego względu dużą wagę przywiązujemy do zdobywania kwalifikacji zawodowych takich jak ACCA, CIMA, PMP, CIA oraz inne. Organizujemy oraz uczestniczymy aktywnie w konferencjach poruszających istotne zagadnienia dotyczące danej branży lub kluczowych obszarów działalności firm. Nasze artykuły są regularnie publikowane w branżowych czasopismach, a nasi konsultanci utrzymują stały kontakt z ośrodkami naukowymi.


O nas   |   Historia firmy   |   Nasze podejście   |   Zespół