MDDP doradztwo Business Consulting
O nas /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Każdy projekt realizujemy odnosząc się do naszych wartości i z dużą troską o to, aby zrealizować efektywnie postawione cele i aspiracje naszych Klientów.

W tym celu już od samego początku projektu angażujemy najbardziej doświadczonych konsultantów, którzy wspólnie przygotowują podejście do projektu, identyfikują potencjalne ryzyka, obszary o największej złożoności wymagającej eksperckiej wiedzy oraz nakreślają plan projektu i podział pracy.

Naszym standardem jest to, że w tej fazie pracuje zespół osób mających tytuły ACCA, CIMA, MBA, PMP, CIA, biegłych rewidentów.

Obowiązkowo są to osoby mające wieloletnie doświadczenie na wysokich stanowiskach menedżerskich, których zadaniem w poprzednich rolach było wdrażanie dużych projektów o strategicznym znaczeniu dla różnego typu organizacji, a także jako konsultanci w międzynarodowych firmach doradczych, którzy mają już wypracowaną sprawdzoną metodykę rozwiązywania problemów biznesowych. Są wśród nich dawni dyrektorzy finansowi, dyrektorzy ds. strategii, menedżerowie działów operacyjnych, kierownicy projektów strategicznych, kontrolerzy biznesowi czy audytorzy.

Po wypracowaniu modelu rozwiązania powyższy zespół wybiera spośród swojego grona Project Managera o najlepszych kompetencjach do realizacji danego zadania. Razem z zespołem specjalnie dobranych konsultantów przygotowują docelowe rozwiązania w oparciu o wypracowane wcześniej podejście do projektu. W trakcie prac pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi Klientami, a przygotowywane rozwiązania są na bieżąco konsultowane wewnątrz pierwszego zespołu, aby zapewnić, że są merytorycznie poprawne i spełniają bądź wykraczają poza postawione oczekiwania.

Nasze doświadczenie pokazuje, że tylko takie podejście pozwala na wypracowanie rozwiązań, które  ze względu na ich dojrzałość biznesową oraz adekwatność do problemów, mają realną wartość dla naszych Klientów i mogą zostać wdrożone w organizacji.


O nas   |   Historia firmy   |   Wartości   |   Zespół