MDDP doradztwo Business Consulting
Know-how /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Zarządzanie projektami - metodyka

12-04-2016

Rejestr ryzyk


Celem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja potencjalnych problemów przed ich wystąpieniem.

Czynności ograniczające wystąpienie ryzyka powinny zostać zaplanowane i przywoływane podczas całego cyklu życia projektu, minimalizując negatywny wpływ na osiągnięcie celów. Zarządzanie ryzykiem w projekcie zaczyna się od stworzenia planu zarządzania ryzykiem. Kierownik Projektu wspólnie z członkami zespołu projektowego powinien zastanowić się nad zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas jego realizacji. Wszystkie zidentyfikowane w ten sposób ryzyka należy spisać i przechowywać w odpowiednim dokumencie. Do przechowywania informacji dotyczących ryzyk projektu służy Rejestr Ryzyk. Rejestr Ryzyk może mieć formę zwykłego dokumentu tekstowego, gdzie w prostej tabeli opisywane są ryzyka lub też rozbudowanego narzędzia umożliwiającego ocenę wpływu danego ryzyka na projekt, ale także monitorowanie go.

Przykładem takiego narzędzia jest model przygotowany przez MDDP Business Consulting. Rejestr podzielony jest na sekcje, w których definiujemy dane ryzyko opisując je oraz wskazując  obszar, w którym ryzyko może wystąpić. Następnie określamy prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz oceniamy jego wpływ na projekt. Czynność ta umożliwi automatyczną kalkulację zagrożenia ryzyka dla projektu w podziale na harmonogram, koszt, zakres i jakość. Na podstawie tego w łatwy i czytelny sposób możemy sortować i przeglądać poszczególne ryzyka w zależności od tego, którego z elementów projektu dotyczy. Kolejna sekcja służy do przygotowania planu akcji zaradczych w przypadku wystąpienia ryzyka oraz bieżącego monitorowania i statuowania. 

Zapraszamy do zapoznania się z Rejestrem Ryzyk w załączonym pliku.

Pliki do pobrania
lista aktualności