MDDP doradztwo Business Consulting
Know-how /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Zarządzanie projektami - metodyka

13-06-2016

Ocena i priorytetyzacja projektów


Zarządzając portfelami projektów często zastanawiamy się w jaki sposób je oceniać i priorytetyzować.

W czasie kryzysu i ograniczonych zasobów w przedsiębiorstwach jest to bardzo istotne z punktu widzenia podejmowanych decyzji dotyczących uruchomienia nowych projektów, bądź rewidowania już istniejącego portfela projektowego w celu uwolnienia zasobów. 

Aby prawidłowo oszacować projekt możemy posłużyć się odpowiednio skonstruowanym modelem oceny. Dzięki zastosowaniu takiego narzędzia można w krótkim czasie przeprowadzić ocenę, a co najważniejsze zrobić to w zestandaryzowany sposób dla wszystkich projektów. Daje nam to możliwość porównywania projektów, ustawienia priorytetów i świadomego podejmowania decyzji.

W zależności od zaistniałych potrzeb możemy wyobrazić sobie różne obszary oceny projektu. MDDP BC przygotowało trzy przykładowe podejścia do oceny projektu wraz z modelem w MsExcel.

  1. Model dopasowania strategicznego projektu – umożliwia ocenę projektu pod kątem wsparcia założeń strategii przedsiębiorstwa. Im wyższa korelacja celów projektu z celami strategicznymi przedsiębiorstwa, tym większa jego wartość i potencjał.
  2. Model korzyści biznesowych i ryzyka – pozwala na ocenę korzyści biznesowych jakie stawiane są przed projektem w relacji do ryzyka wdrożenia projektu. Wykorzystując to narzędzie możemy wytypować projekty, które mając niskie korzyści biznesowe i wysokie ryzyko wdrożenia, nadają się w pierwszej kolejności do bliższego przyjrzenia w celu redukcji kosztów.  
  3. Model złożoności projektu – model ten umożliwia ocenę projektu pod kątem trudności wdrożenia. Oceniając wpływ projektu na poszczególne obszary organizacji szacujemy złożoność planowanej zmiany. W oparciu o benchmarki możemy wstępnie ocenić nie tylko złożoność, ale także szacowany czas wdrożenia. Umożliwi to odpowiednią alokację zasobów na projekty już na początku procesu realizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z modelami oceny w załączonym pliku.

Pliki do pobrania
lista aktualności