MDDP doradztwo Business Consulting
Know-how /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Zarządzanie projektami - metodyka

15-07-2016

Macierz BCG

Inspiracje dla analizy portfela produktów
15-07-2016

Krzywa wieloryba

Sposób prezentacji portfela produktów lub klientów firmy ukierunkowany na weryfikację reguły Pareto w odniesieniu do uzyskiwanych rezultatów.
13-06-2016

Ocena i priorytetyzacja projektów

Zarządzając portfelami projektów często zastanawiamy się w jaki sposób je oceniać i priorytetyzować. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia podejmowanych decyzji dotyczących uruchomienia nowych projektów, bądź rewidowania już istniejącego portfela.
05-05-2016

Podejście do efektywnego wdrożenia Biura Zarządzania Projektami w firmie

W celu efektywnej realizacji projektów przedsiębiorstwa wdrażają procesy, motodyki i standardy zarządzania projektami mające zapewnić, że produkty projektów będą dostarczone na czas, w założonym budżecie i z odpowiednią jakością.
12-04-2016

Rejestr ryzyk

Celem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja potencjalnych problemów przed ich wystąpieniem. Czynności ograniczające ryzyka powinny zostać zaplanowane i przywoływane podczas całego cyklu życia projektu, minimalizując negatywny wpływ na osiągnięcie celów.
1 | 2   Następny »