MDDP doradztwo Business Consulting
Aktualności /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Aktualności

19-07-2016

Opracowanie modelu raportowania zarządczego dla sieci aptek

Miło nam poinformować, iż zostaliśmy zaangażowani przez dużą sieć aptek działających na Górnym Śląsku do opracowania modelu raportowania zarządczego, który umożliwi menedżerom ocenę i porównanie wyników finansowych aptek. W ramach realizowanego projektu konsultanci MDDP Business Consulting dokonają także przeglądu kluczowych procesów finansowo - księgowych oraz systemów informatycznych zapewniających przepływ i spójność danych finansowych.

Podstawą budowanego przez nas systemu raportowania będzie wielowymiarowy rachunek marż pozwalający na wykonywanie pogłębionych analiz wyników sprzedaży produktów (np. per kategoria, brand, jednostka chorobowa), czy też optymalizację cen.

W ramach nowego modelu raportowania menedżerowie będą otrzymywać cyklicznie szczegółowe raporty prezentujące m.in. rachunek wyników, sprawozdanie z wolnych przepływów pieniężnych oraz kapitał obrotowy.

Całość wypracowanych rozwiązań zostanie oparta o architekturę systemów Flexi, która automatyzuje przetwarzanie i przepływ informacji. Więcej informacji na temat rozwiązań Flexi, usprawniających procesy biznesowe na stronie dedykowanej produktom FlexiSolutions.

lista aktualności