MDDP doradztwo Business Consulting
Aktualności /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Aktualności

07-07-2016

Jednolity Plik Kontrolny – oferta wsparcia ze strony MDDP

Od 1 lipca 2016 r. duzi przedsiębiorcy (zatrudniający ponad 250 osób) będą mieli obowiązek przekazywania do organów podatkowych danych z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Jednolity Plik Kontrolny (z angielskiego Standard Audit File-Tax – SAF-T), jest zbiorem danych, tworzonym w oparciu o systemy IT firmy, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK przygotowywany jest w postaci wystandaryzowanych plików XML co umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

Zatwierdzona zwartość Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmuje następujące obszary (struktury):

 • księgi rachunkowe  JPK_KR
 • wyciąg bankowy  JPK_WB
 • magazyn (przyjęcia z zewnątrz, wydania na zewnątrz, rozchód wewnętrzny i przesunięcia międzymagazynowe)  JPK_MAG
 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT  JPK_VAT
 • faktury (zestawienie faktur)  JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów  JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów  JPK_EWP

Firmy objęte obowiązkiem przekazywania JPK co miesiąc będą zobowiązane przesyłać do organów podatkowych raporty dotyczące ewidencji VAT według określonej formy. Raportowanie obowiązkowe obejmować będzie między innymi: dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Raporty „Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT” za okresy miesięczne należy przesłać bez wezwania do 25. dnia każdego miesiąca bez wezwania. Pozostałe pliki składające się na komplet struktur JPK przekazywane będą do Urzędu Skarbowego jedynie na żądanie organów podatkowych.

MDDP zapewnia pełną ofertę wsparcia dla wdrożenia mechanizmów raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. W chwili obecnej oferta skierowana jest głównie do dłuższych przedsiębiorstw, które z dniem 1 lipca objęte zostały obowiązkiem sprawozdawczości Ewidencji Sprzedaży i Zakupów VAT bez wezwania ze strony Urzędu Skarbowego.

W szczególności MDDP oferuje swym klientom następujące usługi i narzędzia:

 • doradztwo podatkowe w zakresie analizy struktur raportowania i raportowania i systemu, z którego pochodzą informacje niezbędne do JPK oraz ustaleniu sposobu zebrania i źródeł pochodzenia informacji niezbędnych na potrzeby raportowania JPK.
 • dedykowane rozwiązanie IT wspierające proces raportowania JPK. System MDDP JPK w pełni automatyzuje konwersję danych źródłowych do formatu XML zgodnego ze strukturami SAF-T zgodnie z wymogami ustawy oraz umożliwiającego przesłanie (oraz otrzymanie potwierdzenia) JPK do Urzędu Skarbowego. Zapewniamy pełną kompatybilność z wymaganiami technicznymi zgodnie ze specyfikacją interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Rozwiązanie oferowane przez MDDP adresowane jest dla spółek, które nie mają możliwości spełnienia wymogów raportowania JPK bezpośrednio z wykorzystywanego systemu finansowo-księgowego.

MDDP JPK jest alternatywą dla wszystkich firm planujących samodzielne stworzenie mechanizmu obsługującego raportowanie JPK. W szczególności MDDP JPK jest idealnym wyborem dla firm, które:

 • pracują na centralnym, korporacyjnym systemie ERP, utrzymywanym przez jednostkę dominującą, gdzie zagraniczna korporacja pozostawia raportowanie JPK w wyłącznej gestii polskiej spółki (nie zapewniając wsparcia w tym zakresie ze strony systemów korporacyjnych);
 • prowadzą ewidencję księgową w oparciu o systemy IT, których dostawcy nie zapewniają wsparcia dla raportowania JPK (stare rozwiązania, dla których nie ma w ogóle wsparcia technicznego, autorskie rozwiązania stworzone na potrzeby spółki, …);
 • prowadzą rejestr VAT poza systemem ERP (np. w postaci arkuszy Excel) – w takiej sytuacji, by raportowanie JPK było zgodne z deklaracjami VAT, konieczne jest oparcie raportów JPK o rejestry Excel a nie dane zgromadzone w systemie księgowym.
lista aktualności