MDDP doradztwo Business Consulting
Aktualności /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Aktualności

02-06-2016

Konsolidacja sprawozdań finansowych w systemie Mona

 
Kontynuujemy współpracę z polską częścią globalnego holdingu specjalizującego się w produkcji pasz zwierzęcych i składników oraz koncentratów wykorzystywanych przez przemysł spożywczy. W ubiegłym roku pomyślnie wdrożyliśmy wspólnie system Mona Group Reporting wspierający przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych na potrzeby sprawozdawczości lokalnej zgodnie z wymogami polskiego prawa bilansowego.
 
W najbliższych miesiącach zespół MDDP wspierać będzie klienta jako Interim Consolidation Manager. Wobec długoterminowej nieobecności osoby odpowiedzialnej dotychczas za raportowanie statutowe, nasi konsultanci przejmą czasowo odpowiedzialność za koordynacje procesu po stronie spółki (wspierając między innymi lokalne służby księgowe w przygotowaniu pakietów jednostkowych oraz przygotowując korekty i dokumentację konsolidacyjną w oparciu o informacje o transakcjach wewnątrzgrupowych).
 
Sprawne przekazanie odpowiedzialności za przygotowanie sprawozdań skonsolidowanych w dużej mierze wynikało z uprzedniego wdrożenia systemu Mona Group Reporting, który to istotnie zautomatyzował przygotowanie sprawozdań jednostkowych wszystkich podmiotów podlegających konsolidacji oraz zapewnia wysoką transparentność przekształceń i wyłączeń wprowadzanych w procesie konsolidacji.
Warto zauważyć, iż wybierając naszą  ofertę klient pozytywnie ocenił dotychczasową współpracę oraz kompetencje naszego zespołu w zakresie sprawozdawczości finansowej, potwierdzone certyfikatami KIBR, ACCA oraz CIMA.
lista aktualności