MDDP doradztwo Business Consulting
Aktualności /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Aktualności

30-01-2014

ALOKACJA CENY NABYCIA zgodnie z MSSF 3 „Połączenie jednostek gospodarczych”

 

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprezentować nasze usługi polegające na wsparciu grup kapitałowych w procesie alokacji ceny nabycia przedsięwzięć zgodnie z MSSF 3.

Podjęte już przez Państwa, jaki i planowane w przyszłości działania zmierzające do konsolidacji rynku są z uwagą analizowane przez akcjonariuszy. W ich ocenie transakcji główny nacisk kładziony jest na zidentyfikowanie wartości, jaką przejęta spółka lub inne przedsięwzięcie może przynieść interesariuszom w przyszłości.

Takie podejście do prezentacji transakcji w sprawozdaniu jest mocno akcentowane w MSSF oraz zaleceniach organów nadzoru nad rynkami kapitałowymi. Kluczowym aspektem procesu rozliczenia transakcji w sprawozdaniu jest wycena wartości godziwej przejętych aktywów i zobowiązań, w tym również nieujawnionych dotychczas w księgach.

Celem świadczonych przez nas usług jest wsparcie klientów w: ustaleniu wartości godziwej zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi, prawidłowym ujęciu transakcji w księgach, sformułowaniu ujawnień w sposób możliwie najlepiej dopasowany do potrzeb użytkowników sprawozdania finansowego oraz sprawnym przebiegu weryfikacji przez biegłego rewidenta. Dedykowany zespół konsultantów MDDP Business Consulting posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie aby skutecznie wesprzeć Państwa w całym procesie alokacji.

Zachęcam do zapoznania się z treścią załączonej broszury, gdzie znajdą Państwo informacje o zakresie usług oferowanych przez doradców MDDP (proszę kliknąć na obrazek poniżej).Korzystając z okazji chciałbym również wspomnieć, że alokacja ceny nabycia jest jednym z wielu aspektów transakcje fuzji i przejęć objętych zakresem naszych usług. Jako grupa MDDP doradzamy zarówno po stronie sprzedającego, jaki i kupującego w aspektach finansowych, podatkowych i prawnych transakcji. Wspieramy klientów w procesie przygotowania do sprzedaży, poszukiwania nabywcy lub celu przejęcia, jak i integracji nabytych podmiotów z grupą kapitałową przejmującego.

Jestem przekonany, że nasza oferta współpracy może być dla Państwa interesująca. W przypadku pytań, wątpliwości, bądź chęci porozmawiania i skonsultowania pojawiających się pomysłów i potrzeb, pozostaję do Państwa dyspozycji.
 

Z wyrazami szacunku,

Paweł Sobol
Experienced Senior Consultant
MDDP Business Consulting

lista aktualności