MDDP doradztwo Business Consulting
Aktualności /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Aktualności

31-01-2014

Drugie spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange

9 stycznia po raz drugi gościliśmy członków stowarzyszenia FINEXA. Tym razem przedmiotem dyskusji były wybrane aspekty związane z zarządzaniem płynnością finansową pozostające w gestii Dyrektora Finansowego.

 

 

Moderatorzy spotkania ze strony MDDP Business Consulting, Wojciech Kopcik i Mariusz Sumiński, zaproponowali by w trakcie spotkania skupić się na trzech aspektach związanych z zapewnieniem środków finansowych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania firmy:

  • monitorowanie i optymalizacja kapitału pracującego,
  • dokładność procesów planistycznych,
  • zbieranie informacji na temat środków finansowych znajdujących się w dyspozycji przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy jest ono rozproszone geograficznie w takim stopniu, iż centralna kontrola nad wszystkimi rachunkami bankowymi nie jest możliwa.

Wprowadzenie do tematyki związanej z kapitałem pracującym wywołało ciekawą dyskusję uczestników spotkania. Wspólnie doszli oni do wniosku, iż zarządzanie kapitałem obrotowym jest zagadnieniem wymagającym zrozumienia i zaangażowania wszystkich pracowników przedsiębiorstwa oraz że otoczenie konkurencyjne i model biznesowy przedsiębiorstwa silnie determinują wartości osiąganych wskaźników efektywności.

Kilka z przedsiębiorstw reprezentowanych przez uczestników spotkania włączyło KPI związane z efektywnością kapitału pracującego do celów indywidualnych menadżerów. Z ich perspektywy interesującym wątkiem okazały się techniki kalkulacji tych wskaźników w sposób w znacznym stopniu ograniczający potencjalne nadużycia oraz eliminujący wpływ sezonowości, zaprezentowane przez ekspertów MDDP.

W drugiej części spotkania wymieniliśmy się doświadczeniami w zakresie szczegółowości i częstotliwości tworzenia budżetów i prognoz. Eksperci z MDDP zaprezentowali przykładowe raporty, które pozwalają uwidocznić wiele dysfunkcji procesu prognozowania, takich jak tworzenie rezerw bezpieczeństwa, zawyżanie kosztów przed rozpoczęciem procesu budżetowego czy uparte trzymanie się przeświadczenia, iż na koniec roku budżet zostanie zrealizowany w 100% mimo, iż dotychczasowe wyniki sugerują coś zupełnie odmiennego.

Na zakończenie spotkania zaprezentowany został przykład praktycznego narzędzia, zapewniającego dyrektorowi finansowemu dużej, międzynarodowej grupy kapitałowej cotygodniową, pełną informację na temat środków pieniężnych znajdujących się w jego dyspozycji.

Podobnie jak poprzednio spotkanie przebiegało w sympatycznej i otwartej atmosferze. Wszystkim uczestnikom gorąco dziękujemy za aktywny udział w dyskusji poprzez prezentację własnych doświadczeń i spostrzeżeń. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach – najbliższe już 13 lutego. Tym razem tematem wiodącym będą praktyczne aspekty raportowania finansowego w grupach kapitałowych…

Więcej zdjęć z tego wydarzenia: FINEXA

 

CFO Knowledge Exchange

Formuła CFO Knowledge Exchange to cykl krótkich, tematycznych spotkań poświęconych wybranym zagadnieniom znajdującym się w zakresie kompetencji Dyrektora Finansowego. Każde spotkanie adresuje konkretny, wskazany w temacie przewodnim problem. Formuła spotkania łączy wystąpienia członków stowarzyszenia, ekspertów i praktyków z firm doradczych oraz dyskusję najciekawszych kwestii z udziałem wszystkich uczestników spotkania.

Począwszy od stycznia 2014 roku spotkania odbywać się będą w drugi czwartek każdego miesiąca. Ramowo każde spotkanie trwać będzie około 2-3 godzin (w zależności omawianej problematyki i „temperatury” dyskusji uczestników).

 

Termin

Problematyka

7 listopada 2013

Raportowanie finansowe w środowisku międzynarodowym.

9 stycznia 2014

Zarządzanie płynnością: dług netto, kapitał pracujący, forecast accuracy.

13 lutego 2014

Praktyczne narzędzia wspierające konsolidację i raportowanie Grup Kapitałowych

13 marca 2014

Wdrożenie systemu ERP: organizacja projektu i jego konsekwencje dla służb finansowych

10 kwietnia 2014

Pomiar efektywności z wykorzystaniem KPI. Zarządzanie poprzez cele.

8 maja 2014

Metody rozliczania kosztów: kryzys podejścia ABC a praktyka polskich przedsiębiorstw.

12 czerwca 2014

Transakcje fuzji i przejęć: na co zwrócić uwagę dokonując wyceny przedsiębiorstwa?

 

Cykl „CFO Knowledge Exchange” to między innymi:

  • okazja do poznania dobrych praktyk wiodących firm oraz ich przedyskutowania w gronie ekspertów,
  • dostęp do sprawdzonych metod i narzędzi, gotowych do zastosowania „od zaraz” w Twoim przedsiębiorstwie,
  • okazja do profesjonalnej wymiany doświadczeń i skonfrontowania własnych pomysłów i rozwiązań z praktyką innych członków stowarzyszenia.

 

lista aktualności