MDDP doradztwo Business Consulting
Aktualności /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Aktualności

18-11-2013

Kultura organizacyjna – kolejna przemijająca moda czy źródło przewagi konkurencyjnej?

W listopadowym numerze branżowego miesięcznika „Personel i Zarządzanie” ukazał się artykuł Mariusza Sumińskiego – Managera w  MDDP Business Consulting.

Autor artykułu skupia się na zagadnieniu kultury organizacyjnej, stawiając sobie i czytelnikom pytanie: Czy kultura organizacyjna to kolejna przemijająca moda czy też jest to źródło przewagi konkurencyjnej?

Mariusz Sumiński zwraca w nim uwagę na to, że globalizacja, postęp technologiczny, coraz krótszy cykl życia produktów, rosnące wymagania i świadomość klientów, a także ryzyko utraty pracowników zajmujących kluczowe stanowiska to tylko wybrane zmiany społeczno-gospodarcze sprawiające, iż w chwili obecnej możliwość osiągnięcia stabilnej, trwałej pozycji rynkowej staje się utopią.

Co więcej, klasyczne narzędzia zarządzania strategicznego okazują się zawodne, gdy firmie  przychodzi funkcjonować w turbulentnym otoczeniu. Im bardziej niepewne otocznie, tym większe ryzyko pomyłki przy długoterminowym planowaniu działań na podstawie antycypowanych potrzeb docelowego segmentu klientów czy wartości jaką firma chce im dostarczyć w odniesieniu do oferty konkurencji […].

Pełna treść artykułu dostępna jest w numerze 11/2013 miesięcznika „Personel i Zarządzanie”.

lista aktualności