MDDP doradztwo Business Consulting
Aktualności /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Aktualności

17-02-2014

Voxel S.A. wykorzysta system Mona Group Reporting do konsolidacji sprawozdań finansowych.

MDDP Business Consulting prowadzi obecnie wdrożenie systemu Mona Group Reporting w Grupie Kapitałowej Voxel. Do zakończenia projektu, które planowane jest na grudzień bieżącego roku niezbędne jest przeprowadzenie próbnej konsolidacji sprawozdań za rok 2012 oraz poszczególne kwartały bieżącego roku. Zespół projektowy jest przekonany, że przygotowanie sprawozdania za rok 2013 odbędzie się już z wykorzystaniem wdrażanego systemu.

Zdaniem Grzegorza Maślanki, Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu Voxel S.A., Spółka na obecnym etapie rozwoju potrzebowała narzędzia, które skróciłoby i usprawniło proces przygotowania raportów okresowych wymaganych przez zasady sprawozdawczości statutowej. Wybór systemu Mona Group Reporting podyktowany był w dużej mierze bardzo korzystną relacją ceny do oferowanej wartości użytkowej, która wyraźnie przewyższała bardziej rozpoznawalne w naszym kraju rozwiązania.

Zakończono właśnie prace koncepcyjne i konfiguracyjne w następujących obszarach

  • opracowanie struktury Grupowego Planu Kont, umożliwiającego wszystkim spółkom raportowanie Rachunku Wyników oraz Bilansu w jednolitym układzie,
  • powiązanie not objaśniających z Grupowym Planem Kont w sposób zapewniający pełną kontrolę nad spójnością danych jednostkowych raportowanych przez spółki,
  • zdefiniowanie reguł umożliwiających przełożenie lokalnych planów kont poszczególnych spółek na pozycje Grupowego Planu Kont, co pozwoliło na automatyzację przygotowania jednostkowych sprawozdań finansowych (Rachunek Wyników oraz Bilans) w oparciu o zestawienia sald i obrotów księgi głównej.

 

O Grupie Voxel:

Voxel S.A jest największą w Polsce siecią Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej świadczących usługi diagnostyczne z zakresu badań TK, MR, USG, RTG oraz najnowszych rozwiązań w zakresie diagnostyki nuklearnej (PET-CT). W ramach działalności operacyjnej Grupa Voxel prowadzi również produkcję radiofarmaceutyków oraz sprzedaje urządzenia diagnostyczne oraz specjalistyczne oprogramowania komputerowe. Voxel S.A. jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie.

Więcej informacji www.voxel.pl

 

Mona Group Reporting:

Mona Group Reporting jest nowoczesnym systemem IT wspierającym konsolidację statutową i zarządczą grup kapitałowych. System jest doskonałą alternatywą dla wszystkich Grup Kapitałowych, które z jednej strony dostrzegają coraz większe problemy i ryzyka związane z wykorzystaniem arkusza Excel w procesie konsolidacji, z drugiej zaś nie chcą podejmować wysiłku oraz ponosić kosztów związanych z wdrożeniem rozbudowanych rozwiązań oferowanych przez globalnych dostawców. Mona Group Reporting jest obecnie wykorzystywana przez ponad 200 dużych korporacji i holdingów, m.in. przez: IKEA, Auchan, Lhoist, Joskin, Leroy Merlin, Ageas, Champion, JC Wibo, Schreder, Niko, Besix, Dalkia, Ravago, czy Carta Mundi.

Więcej informacji w naszym serwisie WWW…

lista aktualności