MDDP doradztwo Business Consulting
Aktualności /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Aktualności

20-08-2013

Planowanie i analiza odchyleń

W sierpniowym numerze branżowego magazynu "Controlling-wiedza i narzędzia praktyczne" ukazał się artykuł Janusza Karnickiego - Starszego Konsultanta MDDP Business Consulting. Artykuł poświęcony został praktycznym zagadnieniom związanym z analizą odchyleń w firmie produkcyjnej oraz możliwościom wykorzystania wiedzy płynącej z narzędzia analizy odchyleń w zwiększaniu rentowności operacyjnej.

Analiza odchyleń jest narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: „które elementy mojego biznesu przynoszą zysk, a które generują straty?”. Wydawać by się mogło, że tego typu pytanie powinno być jednym z najczęściej zadawanych przez wszystkich w ramach codziennych działań operacyjnych.

Dlaczego więc nadal spotyka się wiele polskich firm produkcyjnych, które nie wykorzystują możliwości płynących z analizy odchyleń. Wręcz przeciwnie, w wielu z nich traktuje się kalkulację odchyleń produkcyjnych jako nic niewnoszący, a przy tym czaso- i pracochłonny zabieg księgowy. Być może takie podejście wynika z niskiej świadomości wielu menedżerów, jakie możliwości daje dobrze zaprojektowany system kalkulacji odchyleń. Rolą controllingu jest pokazanie, że dzięki analizie odchyleń można precyzyjnie wskazać, w którym obszarze należy poszukiwać przyczyn niższej rentowności operacyjnej naszej firmy, w tym przede wszystkim przyczyn wyższych kosztów produkcji naszych wyrobów. Czy powód leży po stronie wyższych kosztów materiałów, większego ich zużycia, zwiększonego zapotrzebowania na robociznę, innych niż zaplanowane kosztów robocizny, kosztów związanych z nieplanowanymi przestojami produkcyjnymi czy może z faktu, że któryś z działów pomocniczych poniósł nieplanowanie wysokie koszty, które w efekcie obciążyły wyrób gotowy. Dzięki tej wiedzy firma może świadomie podejmować decyzje – co produkować, z czego i w jaki sposób. (...)

Pełna treść artykułu dostępna jest w wersji drukowanej magazynu.

lista aktualności