MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Prezentacja możliwości wsparcia FlexiClosing i FlexiReconciliation dla procesu zamknięcia miesiąca
Prezentacja możliwości wsparcia FlexiClosing i FlexiReconciliation dla procesu zamknięcia miesiąca. Więcej

Zarządzanie projektami

W czasie spowolnienia wzrostu gospodarczego wiele przedsiębiorstw staje przed wyzwaniem skutecznego i szybkiego wdrożenia złożonych inicjatyw restrukturyzacyjnych. Wprowadzanie takich zmian w organizacji wymaga wiedzy z zakresu project management, która pozwoli na sprawną koordynację prowadzonych działań.

Modyfikacja w obrębie struktur przedsiębiorstwa jest niejednokrotnie procesem trudnym, przede wszystkim ze względu na:

  • złożoność i szeroki zasięg zadań obejmujących wiele jednostek organizacyjnych,
  • naturalny opór dla zmian ze strony pracowników, występowanie grup interesu o sprzecznych celach,
  • brak dostępnych zasobów ludzkich, które mogłyby być przeznaczone do koordynacji wdrożenia, wynikający z dużego obciążenia pracowników codziennymi obowiązkami.

Odpowiedzią na te problemy może być zastosowanie sprawdzonej metodologii zarządzania projektami. MDDP Business Consulting oferuje następujące usługi w tym zakresie:

  1. wdrożenie sprawdzonej metodyki zarządzania projektami w firmie,
  2. stworzenie i ewentualne zarządzanie biurem projektów, w tym stałe monitorowanie postępów prac projektowych i stopnia realizacji celów wdrożenia,
  3. pełnoetatowe pełnienie roli kierownika projektu w Państwa firmie.

Profesjonalne wsparcie specjalistów MDDP z zakresu project management obejmuje szereg działań ukierunkowanych na osiągnięcie zakładanych celów. Kierownik projektu udzieli pomocy w opracowywaniu planu i harmonogramu prac, a także w realizacji poszczególnych etapów. Zgodnie z metodologią project management prace wdrożeniowe objęte będą bieżącym monitoringiem, by zapewnić skuteczność zmian restrukturyzacyjnych.