MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Prezentacja możliwości wsparcia FlexiClosing i FlexiReconciliation dla procesu zamknięcia miesiąca
Prezentacja możliwości wsparcia FlexiClosing i FlexiReconciliation dla procesu zamknięcia miesiąca. Więcej

Za każdym razem kiedy wnikliwie przeanalizujesz swój biznes okazuje się, że coś można poprawić i robić lepiej

MDDP Business Consulting przeprowadziło dziesiątki projektów związanych z optymalizacją procesów biznesowych. Pracowaliśmy zarówno dla wielkich międzynarodowych koncernów jak też dla dużych polskich przedsiębiorstw oraz firm z sektora MŚP. Efekt za każdym razem był wymierny – od kilkunastu do kilkudziesięciu inicjatyw poprawiających operacyjną efektywność działania firmy i przekładających się na wymierne efekty finansowe. Wieloletnie doświadczenia pozwoliły nam wypracować unikalną metodologię wspierającą projekty mapowania i optymalizacji procesów – FlexiProcess.

Możemy zagwarantować, że jeżeli regularnie będziecie się przyglądać procesom w swojej firmie, to za każdym razem znajdziecie obszary z potencjałem poprawy – korzystając z terminologii samochodowej możemy to nazwać „fine tuningiem” biznesu. Japończycy nazywają takie podejście continouous improvement i w ten sposób osiągnęli globalny sukces wielu swoich przedsiębiorstw.

O ile zwiększanie sprzedaży na rynku jest zawsze trudne ponieważ walczymy z konkurencją i presją klientów o tyle możliwości usprawnień procesów wewnątrz firmy są zawsze, praktycznie w 100% pod naszą kontrolą – to dlatego poszukiwanie doskonałości operacyjnej jest absolutnym obowiązkiem każdego zaangażowanego w sukces firmy zarządu i menedżerów w firmie.

W wielu projektach które zrealizowaliśmy liczba potencjalnych usprawnień procesowych oraz ich wymierny efekt na biznes robiły duże wrażenie na Zarządach firm. Spójrzmy na prosty przykład – znalezienie oszczędności na 1 mln zł w skali roku wynikających z projektu optymalizacji procesów w średniej wielkości firmie jest wynikiem dość realistycznym – jeśli firma ma rentowność na poziomie ok. 6% to musiałaby zwiększyć sprzedaż o około 15 mln zł aby uzyskać podobny wpływ na wynik finansowy. Oszczędności kosztowe i w efekcie lepszy wynik finansowy to nie wszystko. Wiele projektowanych usprawnień dotyczy procesów sprzedażowych i obsługi klienta, które robione lepiej wpływają już bezpośrednio na zwiększenie sprzedaży - wzrost efektywności zatem się multiplikuje. W dobrze zarządzanej i skutecznie działającej firmie też lepiej się pracuje, taka firma potrafi przyciągnąć i zatrzymać najbardziej zdolnych pracowników, którzy w długim terminie zagwarantują jej sukces. Czy podane przykłady nie są  wystarczające aby zdecydować się na usprawnienie procesów w Twojej firmie?

Firmy mają różne potrzeby a my pomagamy je realizować – w zakresie optymalizacji procesów realizujemy projekty o następującym charakterze:

  1. Przegląd procesów – Identyfikacja i nazwanie procesów realizowanych w firmie, zrozumienie obecnego sposobu ich realizacji (mapowanie i opis procesów AS IS)
  2. Mapowanie i optymalizacja procesów – zrozumienie obecnego sposobu realizacji procesów w firmie, identyfikacja występujących w nich nieefektywności oraz określenie potencjału poprawy. Zaprojektowanie oraz wdrożenie wymaganych zmian prowadzących do osiągnięcia stanu docelowego procesu (stan TO BE)
  3. Mapowanie i optymalizacja procesów przed wdrożeniem systemu IT – celem projektu jest zarówno optymalizacja procesów jak również określenie wymagań wobec wdrażanego systemu informatycznego
  4. Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem – w takim projekcie celem mapowania i opisania procesów jest zidentyfikowanie ryzk i punktów kontrolnych oraz sposobów zarządzania nimi

 

Case study

CASE 1: Optymalizacja procesów biznesowych w firmie odzieżowej


CASE 2

Klient: Wiodący producent oraz dystrybutor produktów spożywczych (FMCG)

Cel Klienta: Spółka należy do dużej międzynarodowej grupy i w ostatnim okresie przeszła przez proces restrukturyzacji. W wyniku tego procesu zmniejszyła się wielkość organizacji w kontekście zasobów ludzkich. Ponieważ skala biznesu pozostała taka sama a nawet z ambicjami dalszego wzrostu pozostali pracownicy mieli zdecydowanie więcej pracy co powodowało pracę w nadgodzinach oraz szereg zadań realizowanych z opóźnieniem. Zarząd doszedł do wniosku, że najlepszym wyjściem z sytuacji jest przegląd najważniejszych realizowanych w firmie procesów a następnie istotna ich optymalizacja tak, aby mniejsza organizacja była w stanie efektywnie realizować swoje zadania biznesowe.

Podejście MDDP Business Consulting do realizacji projektu:

Konsultanci MDDP zidentyfikowali kluczowe procesy w firmie, które miały istotny potencjał poprawy oraz angażowały istotną liczbę zasobów ludzkich do ich realizacji. Procesy te zostały wnikliwie przeanalizowane (sporządzono ich mapy przebiegów oraz opisy) a następnie opracowano ich usprawnione docelowe przebiegi. Zespoły pracujące nad optymalizacją procesów opracowały szereg inicjatyw, które zostały zaprezentowane zarządowi firmy a następnie wdrożone.

Efekt projektu:

Efektem projektu były usprawnione procesy co powodowało, że zmniejszyła się pracochłonność a przez to mniejsza organizacja mogła realizować ambitne biznesowe cele. Istotnym usprawnieniem było wdrożenie systemu FlexiReporting opracowanego przez MDDP oraz FlexiSolutions. System ten istotnie skrócił czas i pracochłonność przygotowywania raportów sprzedażowych.

 

CASE 3

Klient: Wiodący deweloper mieszkaniowy

Cel Klienta: Satysfakcja klientów odbierających mieszkania ma dla firmy olbrzymie znaczenie. Developer jest absolutnie przekonany, że zadowolony z obsługi klient poleca firmę swoim znajomym a to ma istotny wpływ na zwiększanie sprzedaży. Developer też chce dalej wzmacniać swoją opinię jednej z najlepszych firmy w branży developerskiej. W tym celu klient zdecydował się na przegląd swojego procesu „Naprawy gwarancyjne” i zoptymalizowanie go pod kątem istotnego zwiększenia satysfakcji klienta.

Podejście MDDP Business Consulting do realizacji projektu:

Konsultanci MDDP przeanalizowali wnikliwie wszystkie zadania związane z serwisem gwarancyjnym a następnie ułożyli je w proces. Powstał odpowiedni model procesowy (serwis gwarancyjny został podzielony na szereg mniejszych podprocesów) a następnie dla wszystkich procesów sporządzono odpowiednie mapy i opisy. Dużo uwagi poświęcono analizie dostępnych badań satysfakcji klientów po to, aby zrozumieć na co najczęściej skarżą się obecnie klienci. W ramach analiz wykonano szereg prac analitycznych aby lepiej zrozumieć skalę problemów i miejsce ich powstawania. Na tej podstawie opracowano mapę i opis docelowego przebiegu procesu oraz zidentyfikowano szereg inicjatyw do wdrożenia usprawnień.

Efekt projektu:

Efektem projektu była zwiększona satysfakcja klientów firmy w wyniku istotnie usprawnionego procesu. W efekcie powstała też nowa aplikacja pozwalająca się w sposób nowoczesny kontaktować z klientem i w jak najlepszy sposób adresować jego potrzeby.