MDDP doradztwo Business Consulting

Aktualności

Prezentacja możliwości wsparcia FlexiClosing i FlexiReconciliation dla procesu zamknięcia miesiąca
Prezentacja możliwości wsparcia FlexiClosing i FlexiReconciliation dla procesu zamknięcia miesiąca. Więcej
Proces uzgodnienia sald bilansowych - zamknięcie miesiąca
Controlling i Zarządzanie 14(6)/2016 Więcej

Poprawa efektywności operacyjnej

Usprawnianie procesów w przedsiębiorstwie, dzięki właściwej diagnozie oraz wyznaczeniu celów optymalizacji, tworzy przewagę konkurencyjną poprawiając wyniki osiągane przez Twoją firmę.

Informacja zarządcza i finansowa

Przejrzystość raportów oraz kontrola nad procesami księgowymi, realnie wspierają skuteczne zarządzanie firmą, pozwalając na dokładną analizę danych oraz oszacowanie i ograniczenie ryzyka przedsiębiorstwa.

Zarządzanie projektami

Dzięki wdrożeniu Biura Zarządzania Projektami (Project Management Office), organizacja i koordynacja portfela projektów pozwolą na sprawną i usystematyzowaną realizację zakładanych celów.

Zarządzanie Strategiczne

Od zaplanowania oraz budowy przemyślanej strategii w biznesie zależy skuteczność realizowana kolejnych celów firmy. Wyznaczaj cele strategiczne i monitoruj skuteczność podejmowanych działań.